Industry News

  • Our Two Big Markets Both Have Good News On 2021

    Naša dva velika tržišta i oba imaju dobre vijesti o 2021

    Pakistanska prodaja cementa porasla je za 15% na 38,0Mt u prvih osam mjeseci finansijske godine 2021. Članovi All Pakistan Cement Manufacturers Association (APCMA) zabilježili su prodaju cementa od 38,0Mt u periodu od osam mjeseci koji se završava 28. februara 2021. – prvih osam mjeseci svoje finansijske 2021. godine...
    Čitaj više